***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

 

 

Działające w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME WAT od 2006 roku, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratorium Pojazdów Mechanicznych (nr AB 733) uzyskało „Certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa”. Na wniosek Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Minister Obrony Narodowej swoją Decyzją nr 29/WCNJiK z dnia 29.07.2016r. udzielił Laboratorium ww. akredytacji nadając jej Nr 50/MON/2016 i symbol, potwierdzając jego kompetencje do wykonywania badań w zakresie obronności i bezpieczeństwa.
Uzyskanie Certyfikatu było możliwe dzięki szczególnemu zaangażowaniu personelu LPM w osobach:
- dr hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT – kierownik LPM,
- mgr inż. Marek Rajewski – kierownik LPM ds. jakości,
- dr inż. Mirosław Karczewski – kierownik LPM ds. techniki,
- dr inż. Andrzej Żuchowski – kierownik archiwum LPM,
- dr inż. Kazimierz Koliński – kierownik Stacji Badań Klimatycznych i Silników Spalinowych,
- mjr dr inż. Krzysztof Gocman – kierownik Stacji Badań Płynów Eksploatacyjnych,
- dr inż. Czesław Pakowski – archiwista Stacji Badań Płynów Eksploatacyjnych,
- mgr inż. Milena Kamińska – technik Stacji Badań Płynów Eksploatacyjnych,
oraz silnemu wsparciu ze strony władz Wydziału Mechanicznego (kadencji 2012-2016) w osobach
- dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, prof. WAT – Dziekana WME,
- dr hab. inż. Jerzego Małachowskiego, prof. WAT – Prodziekana ds. naukowych WME,
- prof. dr hab. inż. Tadeusza Kałdońskiego – Dyrektora IPMiT WME,
- dr inż. Stanisława Kowalczyka – Pełnomocnika dziekana WME ds. jakości.

Decyzją nr 24/WCNJiK z dnia 10.07.2019 r. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych uzyskało akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa nr 50/MON/2019 na okres kolejnych 3 lat.


Aktualny zakres badań objętych akredytacją OiB zawarty jest w zakresie akredytacji nr 50/MON/2019.


Dr inż. Andrzej Żuchowski
Kierownik Laboratorium Pojazdów Mechanicznych

 

Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top