***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

Baza laboratoryjna


 

 

Instytut Pojazdów i Transportu posiada bogatą bazę laboratoryjną, wykorzystywana do prowadzenia badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych. W skład tej bazy wchodzą między innymi:

- w Zakładzie Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • uniwersalne stanowisko do badań quasistatycznych ogumienia samochodowego (wyznaczanie charakterystyk sprężystości kierunkowej, pomiar obciążeń występów bieżnika, obserwacja śladu styku opony z podłożem),
 • dwubębnowe stanowisko laboratoryjne do badań układu jezdnego samochodów (określanie reakcji samochodu na oddziaływanie układu kierowniczego, wyznaczenie charakterystyk przyczepności w funkcji poślizgu koła itp.),
 • przyczepa dynamometryczna do badania ogumienia samochodowego w warunkach laboratoryjnych (na stanowisku dwubębnowym) i drogowych,
 • stanowisko do wyznaczania reakcji koła przedniego pojazdu jednośladowego na wymuszenie o charakterze dynamicznym,
 • stanowiska do badania elementów sprężystych zawieszenia i amortyzatorów,
 • stanowisko do określania właściwości tłumiących ogumienia samochodowego,
 • stanowisko do wyznaczania momentu bezwładności kół jezdnych,
 • układ pomiarowy do wyznaczania obciążeń pod kołami samochodu osobowego (określenie położenia środka masy),
 • układ do pomiaru prędkości i określania trajektorii ruchu i położenia pojazdu (urządzenia optyczne lub wykorzystujące sygnał GPS),
 • oprogramowanie umożliwiające komunikację z magistralą CAN pojazdu z wbudowanymi procedurami do testów z grupy „automotive” (np. wyznaczanie drogi hamowania, hałasu drogowego ISO 362, badań kierowalności ISO 3888-2 test „łosia”, pomiary czasu reakcji, ocena komfortu itp.),
 • stanowiska do nauczania budowy mechanizmów układu napędowego, wyznaczania charakterystyk systemów wspomagania elektrycznego i hydraulicznego w układzie kierowniczym samochodu,
 • stanowisko badawczo - edukacyjnego przeznaczone do symulacji uszkodzeń i badań związanych z diagnostyką maszyn wirnikowych,
 • sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny,
 • pracownie z przekrojami zespołów i elementów samochodów oraz pojazdów wojskowych.
Kontakt: zipt.ipt.wim@wat.edu.pl
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

- w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji
 • stanowiska dynamometryczne do wyznaczania podstawowych parametrów pracy i charakterystyk silników spalinowych,
 • stanowiska dynamometryczne do wyznaczania podstawowych parametrów pracy i charakterystyk silników elektrycznych,
 • stanowisko do badania systemów filtracji powietrza,
 • stanowisko do badania przepływomierzy powietrza samochodów osobowych,
 • stanowiska mechatroniki i diagnostyki silników i zespołów napędowych z możliwością symulacji usterek wybranych czujników, elementów wykonawczych i podzespołów,
 • stanowisko do nauczania budowy, działania i podstaw diagnozowania hybrydowych i elektrycznych układów napędowych samochodów osobowych,
 • stanowiska do nauczania budowy, działania i wyznaczania charakterystyk turbin wodnych: Kaplana, Peltona, Francisca,
 • stanowisko do nauczania budowy, działania i wyznaczania charakterystyk turbin wiatrowych,
 • stanowisko do nauczania budowy, działania i wyznaczania charakterystyk ogniw paliwowych,
 • stanowiska do oceny stanu technicznego pomp wtryskowych, pompowtryskiwaczy, wtryskiwaczy i pomp wysokiego ciśnienia układów typu Common Rail,
 • stanowisko do skanowania 3D obiektów technicznych i ich wydruku,
 • stanowisko do wyznaczania charakterystyk pomp ciepła (ziębiarek),
 • stanowiska do nauczania budowy, działania i diagnozowania cyfrowych magistral danych pojazdów,
 • stanowiska do nauki budowy silników pojazdów wojskowych i cywilnych z przekrojami silników,
 • testery diagnostyczne TEXA Nawigator, Bosch KTS 570, Logic Magneti Marelli,
 • oprogramowanie diagnostyczne AutoData, ESI[tronic], HGS Data, ReTIS,
 • stanowiska laserowe do kształtowania warstwy wierzchniej, w tym do ablacyjnego oczyszczania,
 • stanowiska badawcze do określania właściwości warstwy wierzchniej,
 • stanowiska do precyzyjnego cięcia, spawania i napawania (laserowego, plazmowego, łukowego i gazowego) oraz teksturowania laserowego,
 • stanowisko do druku 3D (z tworzyw sztucznych oraz gliny),
 • komora do badań w niskiej temperaturze (do -20°C),
 • sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, drukarki oraz ploter A0.
Kontakt: zsie.ipt.wim@wat.edu.pl
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

- w Zakładzie Materiałów Pędnych i Smarów
 • stanowiska do badania właściwości płynów eksploatacyjnych – paliw i biopaliw ciekłych, olejów smarnych, smarów plastycznych i płynów specjalnych,
 • stanowiska do badania właściwości reologicznych płynów eksploatacyjnych (Pinkiewicz, Brookfield, Höppler, HTHS),
 • stanowisko CPP-97-2 do badań właściwości niskotemperaturowych paliw do silników o zapłonie samoczynnym,
 • przenośny analizator paliw IROX Diesel,
 • stanowisko do oznaczania liczby kwasowej i zasadowej płynów eksploatacyjnych,
 • stanowisko do automatycznej destylacji atmosferycznej paliw,
 • stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu płynów eksploatacyjnych,
 • stanowisko do analizy zawartości pierwiastków w płynach eksploatacyjnych – spektrometr absorbcji atomowej,
 • stanowiska do badania napięcia powierzchniowego oraz dynamicznego (KSV Sigma) i statycznego (KSV CAM100) kąta zwilżania,
 • mikrolepkościomierz do badań lepkości małych objętości cieczy,
 • stanowisko do badania monowarstw Langmuira,
 • stanowiska do badań adsorpcji cieczy smarujących (mikrokalorymetr, mikrowaga kwarcowa QCM),
 • zestaw UNMT do:
  - kompleksowej oceny właściwości mechanicznych materiałów w makro-, mikro- i nanoskali, w tym twardości metodami tradycyjnymi (Brinell, Vickers, Rockwell), metodą instrumentalną (wraz z pomiarem modułu sprężystości i pełzania) oraz metodą sklerometryczną wraz ze zintegrowanym mikroskopem sił atomowych,
  - oceny przyczepności powłok w procesie zarysowania powierzchni,
  - badań tribologicznych w mikro i makroskali, w ruchu obrotowym oraz posuwisto-zwrotnym (ocena oporów ruchu, ocena odporności na zużycie, wyznaczanie charakterystyk Stribecka),
 • stanowisko do badania porowatych łożysk samosmarowych oraz łożysk polimerowych – wyznaczanie oporów ruchu, nośności i trwałości,
 • aparat czterokulowy T-02 do badania właściwości smarnościowych olejów smarujących, smarów plastycznych i cieczy hydraulicznych,
 • testery trzpień-tarcza (T-11) oraz rolka-klocek (T-05) do oceny właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych i cieczy smarujących,
 • mikroskop optyczny Nikon Eclipse LV100D wyposażony w komputerowy analizator obrazu NIS-AR oraz stolik grzejno-chłodzący Linkam do obserwacji z wykorzystaniem technik jasnego i ciemnego pola, światła spolaryzowanego, kontrastu fazowego DIC Nomarskiego, fluorescencji oraz prążków interferencyjnych,
 • spektrometr FTIR Nicolet iS10 z mikroskopem IR do identyfikacji wiązań chemicznych w cząsteczkach badanych związków organicznych i nieorganicznych z przystawką ATR i oprogramowaniem Omnic oraz TQ Analyst,
 • sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny.
Kontakt: zmps.ipt.wim@wat.edu.pl
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top