***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

Laboratorium Pojazdów Mechanicznych


 

Laboratorium Pojazdów Mechanicznych
Akredytowane przez PCA, Nr AB 733

 

Pomysł wprowadzenia systemu jakości, w Stacji Badań Układów Jezdnych Zakładu Pojazdów Kołowych, powstał na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Inicjatorem był prof. dr hab. inż. Leon Prochowski, a kontynuatorem tej idei, ale w rozszerzonym na Instytut zakresie był prof. dr hab. Wacław Borkowski. Formuła Laboratorium kilkakrotnie ulegała zmianom, nadążając za restrukturyzacją WAT oraz zmianami w dokumentach normatywnych. Dzięki poświeceniu i dużemu wysiłkowi pracowników i inspiracji Dziekana Wydziału oraz Prodziekana ds. dydaktyczno-naukowych sformułowano procedury badawcze, strukturę Laboratorium i opracowano niezbędną dokumentację. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych utworzono zarządzeniem Komendanta WAT nr 45 z dnia 17 listopada 2004 roku. We wrześniu 2005r. złożono w PCA wniosek o przeprowadzenie auditu akredytacyjnego na zgodność wdrożonego systemu jakości z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Po wypełnieniu procedur PCA nadało Certyfikat LPM.


W dniu 12.07.2006r. w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME odbyła się doniosła uroczystość. W obecności Prorektora WAT ds. naukowych prof. dr. hab. inż. Leszka Jaroszewicza, Dziekana WME dr. hab. inż. Tadeusza Kałdońskiego – prof. WAT, Dyrektora IPMiT dr. hab. inż. Jerzego Walentynowicza – prof. WAT, Prodziekana WME dr. inż. Stanisława Kowalczyka – pełnomocnika Dziekana ds. jakości, przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji mgr inż. Włodzimierz Czerniak i mgr inż. Jan Kaźmierczak wręczyli kierownictwu Laboratorium Pojazdów Mechanicznych CERTYFIKAT AKREDYTACJI Laboratorium Badawczego NR AB 733 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 28.06.2006r. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych dołączyło do grona laboratoriów badawczych o najwyższej randze i kompetencjach technicznych.


Uroczystość wręczenia Certyfikatu dla Laboratorium Pojazdów Mechanicznych


Certyfikat PCA dla Laboratorium Pojazdów Mechanicznych


Obecnie Laboratorium Pojazdów Mechanicznych działa strukturze obejmującej dwie stacje badań oraz w obsadzie etatowej określonej Decyzją Dziekana WME Nr 604/WME/2017 z dnia 17 marca 2017 roku.

 

 


Zestaw PZH LOARA po badaniach w komorze klimatycznej

Stanowisko do badania właściwości niskotemperaturowych płynów eksploatacyjnych

 

 

Laboratorium Pojazdów Mechanicznych prowadzi badania pojazdów mechanicznych oraz ich zespołów i elementów w szerokim zakresie tematycznym, a w tym badania:
  • pojazdów mechanicznych w aspekcie ich właściwości dynamicznych i trakcyjnych,
  • pojazdów mechanicznych w aspekcie komfortu jazdy ich użytkowników,
  • pojazdów mechanicznych w aspekcie ergonomii i bezpieczeństwa,
  • pojazdów mechanicznych w aspekcie ekologii i zużycia paliwa,
  • elementów układu jezdnego pojazdów mechanicznych,
  • płynów eksploatacyjnych, w tym paliw i smarów,
  • pojazdów mechanicznych i innych obiektów w niskiej temperaturze otoczenia,
  • silników spalinowych oraz zespołów napędowych pojazdów.
Aktualny zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w zakresie akredytacji AB 733.

 

 


 Home...

Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top