***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

Oferta prowadzenia badań


 

 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
 • Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu

 

ZAKŁAD INŻYNIERII POJAZDÓW I TRANSPORTU

 • Określanie wymiarów geometrycznych i parametrów masowych pojazdów.
 • Badania właściwości dynamicznych pojazdów:
  • —pomiary siły uciągu;
   — pomiary prędkości maksymalnej, minimalnej oraz intensywności rozpędzania;
   — pomiary oporów ruchu (próba wybiegu, holowanie badanego pojazdu);
   — badania płynności jazdy i drgań oddziałujących na kierowcę (osoby jadące).
 • Badania skuteczności układu hamulcowego:
  • — pomiary drogi hamowania;
   — pomiary opóźnienia hamowania;
   — pomiary sił lub momentów hamowania;
   — badania układu ABS;
   — wyznaczanie naprężeń w elementach przenoszących moment hamowania;
   — badania zjawisk akustycznych towarzyszących hamowaniu.
 • Badania statycznych właściwości ogumienia:
  • — odporności na znoszenie boczne;
   — sztywności kierunkowej;
   — poślizgów w strefie styku opony z podłożem, w złożonych stanach obciążeń (znoszenie, hamowanie).
 • Badania dynamicznych właściwości ogumienia prowadzone przy wykorzystaniu stanowiska dwubębnowego, przyczepy dynamometrycznej i głowicy pomiarowej:
  • — badania oporu toczenia;
   — pomiary sił przenoszonych przez ogumione koła w trakcie ich toczenia ze znoszeniem bocznym, podczas hamowania i skręcania;
   — badania współpracy ogumienia z nierównościami drogi;
   — wyznaczanie współczynnika przyczepności w funkcji poślizgu koła;
   — badania stanu nagrzewania powłoki opony.
 • Badania modelowe i eksperymentalne pojazdu:
  • — badania stanu obciążenia elementów układu nośnego, jezdnego i zawieszenia pojazdu w warunkach wymuszenia losowego i deterministycznego;
   — pomiary naprężeń występujących w wybranych węzłach konstrukcji pojazdów;
   — modernizacja i doskonalenie konstrukcji pojazdów;
   — badania w aspekcie kształtowania odporności udarowej pojazdów;
   — dobór ogumienia i zawieszenia do pojazdu.
 • Badania kierowalności i stateczności:
  • — badania zwrotności: pomiary najmniejszej i obrysowej średnicy zawracania;
   — badania sił na kole kierowniczym - podczas jazdy na wprost przy przejeżdżaniu przez nierówność typu "występ" oraz w ruchu po torze krzywoliniowym;
   — badania stateczności kierunkowej w ruchu po torze prostoliniowym, kołowym i torach krzywoliniowych.
 • Badania bezpieczeństwa użytkowników pojazdów:
  • — modelowanie i badania eksperymentalne zderzeń z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego z pojazdami oraz pasażerów pojazdów (w tym dzieci) przy małych prędkościach jazdy;
   — testy zderzeniowe pojazdów, ocena obciążeń działających na uczestników zdarzenia;
   — analizy w zakresie rekonstrukcji zdarzeń z udziałem środków transportu drogowego (przy użyciu zaawansowanych technik symulacji komputerowej PC Crash, V-Sim) oraz oceny stanu technicznego zespołów pojazdów;
   — skanowanie odkształceń powypadkowych pojazdów.
 • Badania drgań podłoża wywołanych ruchem pojazdów – identyfikacja pojazdów.
 • Badania i diagnozowanie ogniw samochodów elektrycznych i hybrydowych.
 • Badania kwalifikacyjne prototypów sprzętu i pojazdów dla Sił Zbrojnych RP na zgodność z wymaganiami założeń taktyczno-technicznych.

 

 • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji
 • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji
 • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji
 • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji
 • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji
 • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji
 • Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji

 

ZAKŁAD SILNIKÓW I INŻYNIERII EKSPLOATACJI

 • Badania silników spalinowych na stanowiskach dynamometrycznych o mocy do 1250 kW, w tym pomiary:
  • — prędkości i momentu obrotowego;
   — zużycia paliwa;
   — składu oraz zadymienia spalin;
   — szybkozmiennych przebiegów ciśnienia;
   — rozkładu temperatury z wykorzystaniem termometrów elektrycznych, pirometrów i kamer termowizyjnych;
   — rozkładu temperatury z wykorzystaniem pirometrów i kamer termowizyjnych,
   — badania trwałościowe.
 • Badanie pojazdów i ich zespołów w zakresie:
  • — mechatroniki i diagnostyki silników i układów napędowych;
   — diagnostyki układów klimatyzacji;
   — diagnostyki układów zasilania;
   — układów filtracji powietrza dolotowego;
   — drogowego zużycia paliwa;
   — wibroakustyki;
   — hałasu zewnętrznego i wewnętrznego;
   — geometrii punktów bazowych podwozia i nadwozia.
 • Badania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w warunkach drogowych oraz laboratoryjnych w zakresie bilansu energetycznego, sprawności przetwarzania energii, zużycia energii i paliwa, badania na stanowisku rolkowym - pojazdy o masie do 1000 kg w układzie do 6 x 6.
 • Badania hybrydowych układów napędowych w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem hamowni podwoziowej.
 • Badania materiałów filtracyjnych z wykorzystaniem licznika cząstek stałych.
 • Badania struktury energetycznej hybrydowych układów napędowych.
 • Skanowanie 3D małych i dużych obiektów przestrzennych z wykorzystaniem skanera oraz techniki fotogrametrycznej, ocena deformacji obiektów uszkodzonych, ocena dokładności produkcji elementów w stosunku do modelu CAD.
 • Wytwarzanie przyrostowe (AM) prototypowych elementów maszyn z wykorzystaniem precyzyjnego druku 3D w technologii SLA.
 • Badania paliw alternatywnych do silników spalinowych.
 • Badania w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
 • Badania silników w niskiej temperaturze w komorze chłodniczej do temperatury -25ºC.
 • Projektowanie, budowa i testowanie specjalistycznych urządzeń do diagnozowania silników, układów napędowych i geometrii pojazdów.
 • Badania właściwości użytkowych materiałów konstrukcyjnych (składu chemicznego, mikrostruktury, twardości, stereometrii powierzchni, odporności na zużycie w warunkach tarcia, badania właściwości zmęczeniowych, odporności na korozję).
 • Pomiary twardości metodą Vickersa i Rockwella.
 • Precyzyjne spawanie, mikrospawanie, mikronapawanie i mikrocięcie laserowe różnych stopów metali w 2D oraz 3D z wykorzystaniem nowoczesnych stanowisk laserowych - zastosowanie w inżynierii produkcji oraz naprawach elementów maszyn i urządzeń.
 • Znakowanie laserowe elementów maszyn i urządzeń ze stopów metali, drewna, szkła, ceramiki, skóry, tworzyw sztucznych.
 • Teksturowanie laserowe w skali mikro i makro elementów maszyn i urządzeń do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w motoryzacji, lotnictwie, rolnictwie, przemyśle zbrojeniowym itp.
 • Realizacja nowoczesnych procesów oczyszczania bezstykowego, w tym ablacyjnego oczyszczania laserowego warstwy powierzchniowej różnych materiałów i elementów maszyn - zastosowanie w inżynierii produkcji i naprawach elementów maszyn i urządzeń.
 • Badania laboratoryjne w zakresie odporności warstw wierzchnich i powłok na zużycie w warunkach tarcia.
 • Procesy regeneracji elementów maszyn i urządzeń (TIG, PTA, MIG/MAG, lutowanie, natryskiwanie cieplne).

 

 • Zakład Materiałow Pędnych i Smarów
 • Zakład Materiałow Pędnych i Smarów
 • Zakład Materiałow Pędnych i Smarów
 • Zakład Materiałow Pędnych i Smarów

 

ZAKŁAD MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

 • Opracowanie konstrukcji porowatych łożysk ślizgowych nowej generacji.
 • Badania nośności i trwałości samosmarownych łożysk ślizgowych.
 • Badania modelowych węzłów tribologicznych, właściwości warstwy wierzchniej i laserowych metod jej obróbki (w tym badania charakterystyk mikro/nano właściwości mechanicznych i tribologicznych powierzchni).
 • Badania twardości mechanicznych cienkich warstw metodą sklerometryczną.
 • Badanie modułu Younga cienkich warstw.
 • Badania morfologii powierzchni w skali nano.
 • Badania przyczepności powłok metodą zarysowania powierzchni.
 • Testy tribologiczne na aparacie typu pin/ball on disc (ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny), typu rolka-klocek oraz na aparacie czterokulowym.
 • Badania właściwości powierzchniowych w układzie ciecz-ciało stałe, ciecz-gaz, ciecz-ciecz.
 • Projektowanie, modernizacja i badania urządzeń do magazynowania, transportowania i dystrybucji produktów naftowych oraz paliw alternatywnych.
 • Badania procesów starzenia paliw i olejów smarnych.
 • Badania jakościowe i ilościowe płynów eksploatacyjnych (w tym badania widm FTIR (również na mikroskopie IR), SAA, badania mikroskopowe EPI i DIA, BF, DF, POL, DIC Nomarski, fluorescencja, interferometria).
 • Badania właściwości reologicznych olejów smarnych.
 • Badania normatywnych właściwości paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych.
 • Badania oddziaływania płynów eksploatacyjnych na materiały konstrukcyjne, w tym na elastomery.
 • Badania korozji elektrochemicznej.
 • Badania kwalifikacyjne prototypów sprzętu logistycznego przeznaczonego dla Sił Zbrojnych RP na zgodność z wymaganiami założeń taktyczno-technicznych.

 

 

Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top