***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

Osiągnięcia naukowe


 Modernizacja samochodu Star 1142. W oparciu o założenia techniczne przeprowadzono analizę wytężenia struktury nośnej samochodu i opracowano zakres zmian, przeprowadzono obliczenia i dobór parametrów elementów sprężysto – tłumiących zawieszenia, zmodyfikowano kabinę oraz zawieszenie fotela kierowcy. Zaproponowane rozwiązania wdrożono.


Zmodernizowany samochód Star 1142Modernizacja systemu wyrzutni BM–21. W oparciu o wymagania taktyczno – techniczne opracowano metodologię i zakres badań (w tym niskotemperaturowych) nowego podwozia do wyrzutni BM – 21. Zrealizowano kompleksowe badania i wdrożono ich wyniki.


Zmodernizowany samochód pod wyrzutnię BM-21Biodegradowalny smar wodowaniowy. Opracowano nowy biodegradowalny smar wodowaniowy dla Stoczni Szczecińskiej. Opracowano założenia teoretyczne i metodologię badań laboratoryjnych i wdrożeniowych. Zrealizowano badania i wdrożono do eksploatacji w stoczni nowy smar wodowaniowy o lepszych właściwościach tribologicznych i lepszej biodegradowalności od dotychczas stosowanego smaru.

Wodowanie statku na pochylni, obok tor wodowaniowy pokryty smarem biodegradowalnymWdrożenie systemu zaopatrywania wojsk w paliwa w oparciu o nowy rurociąg polowy (Jowisz – 2) i nowe agregaty pompowe PMP 180 i PMP 240 (Jaszczurka). Opracowano metodologię badań charakterystyk agregatów pompowych oraz ich współpracy z rurociągiem polowym Φ150. Wdrożono agregaty do systemu rurociągowego i uruchomiono produkcję seryjną rurociągu i pozostałych elementów systemu. W 2004 roku uzyskano Nagrodę Rektora WAT „Za opracowanie i wdrożenie rurociągu polowego dla systemu zaopatrywania wojsk w paliwa” i nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”, a w 2009 roku Złoty Medal „Brussels Innova”.

Badania eksploatacyjne rurociągu polowego ze złączem kielichowym, obok złącze kielichowe w czasie badań ciśnieniowych oraz klucz do jego montażuOpracowanie koncepcji wdrożenia jednolitego paliwa (F–34) do lotniczych silników turbinowych i silników wysokoprężnych. W ramach Celu Sił Zbrojnych TG – 4080 zrealizowano kompleksowe badania (lata 2000 – 2003) i opracowano podstawy wdrażania jednolitego w NATO paliwa pola walki, w tym metodyki i procedury użytkowania paliwa w systemie zaopatrywania wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP.

Stanowisko do badania trwałości aparatury wtryskowej, obok badania eksploatacyjne paliwa F-34


Badania samochodów Star 660 M do przewozu pontonów. Przeprowadzono badania trzech wersji zmodernizowanych podwozi samochodów Star 660 do transportu oraz wodowania dwóch segmentów mostu pontonowego. Samochody dla MON modernizowały i przedstawiły: jedną wersję WZM Siemianowice, dwie wersje zaproponowały zakłady WZM Głowno. W wyniku badań i analiz przedstawiono mankamenty i dobre rozwiązania poszczególnych wersji. Wskazano wprowadzenie niezbędnych zmian dla spełnienia w pełni ZTT.

Zmodernizowany samochód Star 660 podczas badań drogowych


Opracowanie i wdrożenie Komputerowego Zestawu Diagnostycznego KZD-1 do silników o zapłonie samoczynnym. W oparciu o oryginalne rozwiązania konstrukcyjne oraz oprogramowanie zbudowano zestaw i wdrożono m.in. w MZK Wrocław , WZInż. Dęblin i in.

Komputerowy zestaw diagnostyczny KZD-1, obok diagnostyka silnika UTD-20Wieloczujnikowa głowica do trójosiowego jednoczesnego pomiaru obciążeń występujących w strefie styku ogumionego koła z podłożem. Głowica umożliwia wykonanie pomiarów przy prędkości toczenia koła do 120 km/h i obciążeniu normalnym do 1000daN. Umieszczenie czujników w przesuwnej części głowicy pozwoliło na ich przemieszczenie w kierunku poprzecznym do kierunku toczenia koła i dokonywanie pomiarów rozkładu sił w całym obszarze współpracy koła z jezdnią. Wdrożenie głowicy wieloczujnikowej do badania obszaru styku koła z podłożem przyniosło wymierne efekty, w tym:
  • opanowanie nowej, unikatowej w skali kraju metody badawczej w zakresie oceny obciążeń występujących w strefie styku z podłożem ogumienia samochodów,
  • pozyskanie wyników badań pozwalających na określenie sposobu współpracy ogumienia z podłożem w trakcie toczenia w obecności wzdłużnej siły stycznej i prognozowania zużycia ogumienia samochodów osobowych i ciężarowych,
  • ocenę wpływu prędkości toczenia koła na rozkład obciążeń bieżnika opony,
  • określenie wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na właściwości ogumienia w aspekcie bezpieczeństwa jazdy.
W 2009 roku nagrodzona Srebrnym Medalem „Brussels Innova”.
Opracowanie i wykonanie przyczepy dynamometrycznej do badań dynamicznych ogumienia. Przyczepa jest przeznaczona do dynamicznych badań drogowych ogumienia samochodowego oraz do badań laboratoryjnych ogumienia na stanowisku dwubębnowym. Posiada niezależne zawieszenie, pneumatyczne elementy sprężyste, hamulce tarczowe, układ hamulcowy sterowany pneumatycznie (opcjonalnie układ ABS). Układ skrętu to zwrotnice zamontowane w osi kół przyczepy. Zakres wartości kąta skrętu kół ±12o, zakres wartości obciążenia każdego z badanych kół od 1500 daN do 4000 daN. Rodzaj badanych opon: opony samochodów dostawczych i ciężarowych (obręcze o średnicy od 16” do 22,5”). Prędkość dopuszczalna w warunkach drogowych ograniczona warunkami bezpieczeństwa a w warunkach laboratoryjnych, na stanowisku dwubębnowym, do 250 km/h. Przyczepa posiada układy specjalne: zraszania nawierzchni jezdni, samopoziomowania i utrzymania żądanej wysokości zawieszenia, hydrauliczny układ sterowania hamulcami dla realizacji określonego przebiegu funkcji momentu hamowania i hydrauliczny układ sterowania skrętem kół (każde koło może być skręcane niezależnie). Systemy przyczepy sterowane przy pomocy komputerowego układu zainstalowanego na ciągniku. Przyczepa umożliwia realizację szerokiego zakresu zagadnień badawczych ogumienia samochodowego, a w szczególności: pomiar współczynnika przyczepności w funkcji poślizgu koła jezdnego, pomiar oporu toczenia ogumienia, wyznaczanie charakterystyk znoszenia koła jezdnego, badanie współpracy ogumienia z nierównościami drogi, badanie reakcji dynamicznej ogumienia na działanie układu kierowniczego i hamulcowego, badanie dynamicznych właściwości ogumienia w warunkach wystąpienia impulsowego hamowania i skrętu koła, badanie nagrzewania się opony.


Przyczepa dynamometryczna w trakcie badań drogowych


Kształtowanie odporności udarowej struktur nośnych wozów bojowych. Opracowano oryginalne oprogramowanie do modelowania obciążeń oraz modele obiektów. Modele zweryfikowano na podstawie wyników własnych badań eksperymentalnych. Opracowano metodykę badań, o charakterze utylitarnym, pozwala ona na: wielowariantowe badania wozów bojowych na obciążenia udarowe; kształtowanie odporności wozów bojowych na etapie projektowania lub modernizacji; wyznaczanie i eliminację słabych ogniw struktur nośnych lub umieszczanie ich w pożądanych miejscach konstrukcji.


Kształtowanie odporności udarowej – badania eksperymentalne


Zestaw mikrokomputerowy wykorzystywany w planowaniu zabezpieczenia technicznego armii. Idea wykorzystania zestawu mikrokomputerowego do analizy i oceny sytuacji na polu walki powstała w latach 80-tych w zespole szefów wydziału Rezerwowego Dowództwa Armii (RDA), którzy opracowali i zweryfikowali programy numeryczne dla różnych scenariuszy działań bojowych, zaprojektowali konfiguracje zestawu oraz nadzorowali jego wykonanie w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej WAT. Zestaw był wykorzystywany w ćwiczeniach RDA oraz na ćwiczeniach poligonowych z udziałem różnych rodzajów wojsk.


Zestaw mikrokomputerowy do planowania zabezpieczenia technicznego działań wojsk


Opracowanie i wdrożenie zestawu szybkich napraw techniki wojskowej. Rozszerzony zestaw do napraw pojazdów mechanicznych metodą klejenia jest przeznaczony do wykonywania napraw na szczeblu kompanii remontowej oddziału. Materiałami wchodzącymi w skład zestawu można naprawiać wszelkie pęknięcia, przestrzelmy, wycieki z układów napełnienia, zdeformowane rowki na kliny i wpusty, zdeformowane gniazda łożysk, można również łączyć (nie przenoszące obciążeń) elementy ze stali i stopów metali lekkich.

Zestaw do szybkich napraw techniki wojskowejPrototypowe filtry powietrza.

Prototyp przegrodowego filtru powietrza bojowego wozu piechoty BWP-1.

Obudowa filtru Cylindryczne elementy filtracyjneZaprojektowany filtr powietrza gabarytowo zajmuje tę samą przestrzeń, co oryginalny filtr dotychczas stosowany w BWP-1. Medium filtracyjnym jest papier o powierzchni 12m2 ukształtowany w czterech cylindrycznych, ustawionych równolegle, elementach filtracyjnych. Filtr powietrza zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,8%% i dokładność w granicach 2¸5 mm.

Prototyp przegrodowego filtru powietrza samochody Star 1142.

Obudowa filtru Odpylacz promieniowy Kaseta filtracyjnaZaprojektowany filtr powietrza charakteryzuje się prostopadłościennym kształtem o nieznacznej szerokości limitowanej odległością między kabiną kierowcy a skrzynią ładunkową. Elementem filtracyjnym jest więc płaska kaseta wypełniona plisowanym papierem filtracyjnym o powierzchni 3 m2. Zaprojektowany filtr przystosowany jest do współpracy z filtrem wstępnym (odpylaczem promieniowym) będącym jednocześnie czerpnią powietrza i zapewniającym skuteczność odpylana na poziomie 60% przy niskich (1,2kPa) oporach przepływu.
Prototyp przegrodowego wkładu filtru powietrza czołgu T-72 (PT-91).

Filtr czołgu T-72 Wkład filtracyjnyWkład filtracyjny dla filtru powietrza czołgu T-72, jest zestawem równolegle połączonych pięciu cylindrycznych papierowych elementów filtracyjnych o owalnym przekroju poprzecznym. Papier filtracyjny zajmuje łączną powierzchnię 16m2. Wkład zaprojektowany został w miejsce trzech szeregowo ustawionych kaset filtracyjnych ze sprasowanego drutu stalowego.Pojazd z napędem hybrydowym zasilanym wodorowym ogniwem paliwowym. Pojazd, opracowany w Laboratorium Silników Spalinowych, napędzany jest dwoma silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów. W trakcie jazdy akumulatory doładowywane są z ogniwa paliwowego Nexa ™ o mocy 1.2 kW. Ogniwo typu PME z membraną protonoprzepuszczalną jest zasilane sprężonym wodorem z butli i tlenem z powietrza. W wyniku syntezy wodoru z tlenem powstaje energia elektryczna o napięciu 28 V i natężeniu ok. 40 A. Pojazd rozwija prędkość do 15 km/h zużywając ok. 2 m3 wodoru na 100 km. W 2009 roku nagrodzony Srebrnym Medalem „Brussels Innova”.


Pojazd w „garażu”…

…i na Pikniku Naukowym
Badania testowe KTO Rosomak dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF. Sprawdzono, na podstawie badań eksperymentalnych, w tym poligonowych i środowiskowych, stopień spełnienia założeń taktyczno – technicznych systemów i układów kołowego transportera opancerzonego KTO Rosomak 8x8 oraz badania zdawczo – odbiorcze KTO Rosomak 1 z km kaliber 12,7 mm.


Prezentacja wyników badań KTO

Przedstawiciele Szefostwa Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych
– gen bryg. Wiesław Michnowicz, ppłk Tomasz Fajkowski
Podsumowanie jednego z etapów badań KTO Rosomak oraz dla PKW AfganistanBadania modelowe i eksperymentalne czołgu lekkiego na bazie wielozadaniowej platformy bojowej – czołg lekki ANDERS (w konsorcjum z OBRUM-Gliwice i WZM-Siemianowice). Demonstrator czołgu powstał w efekcie zrealizowania w latach 2008 – 2010 projektu rozwojowego finansowanego przez MNiSW Nr O R00 0030 05, w konsorcjum Ośrodek Badawczo – Rozwojowy OBRUM sp. z o.o. Gliwice (Lider), Wojskowe Zakłady Mechaniczne WZM S.A. Siemianowice Śl., Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME WAT.Przeznaczenie czołgu lekkiego:
- wsparcie działań misji stabilizacyjnych i pokojowych,
- działanie w terenie zurbanizowanym i górzystym,
- realizacja zadań w strefach masowych zniszczeń,
- działanie w warunkach użycia BMR.
Właściwości czołgu lekkiego:
- wysoka ruchliwość w terenie,
- wysoka mobilność taktyczna i strategiczna,
- duża odporność na środki ogniowe przeciwnika,
- duża siła ognia (armata kal. 120mm).
Model czołgu lekkiego


Badania modelowe czołgu lekkiego przy wybuchu miny (po lewej) oraz IED (po prawej)


Badania eksperymentalne podczas strzelania (po lewej) i badań drogowych (po prawej)


Na targach MSPO 2010 KielceOpracowanie i wykonanie prototypowej betonowej bariery ochronnej systemu drogowego. Przedmiotem pracy było zaprojektowanie i wykonanie prototypowej betonowej bariery ochronnej wraz z przegubowymi sprzęgami łączącymi poszczególne segmenty bariery. W praktyce tego typu bariery budowane są z segmentów łączonych ze sobą w tzw. łańcuch. Znajdują one głównie zastosowanie na drogach o dużym natężeniu ruchu i w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. wiaduktach. Podczas zderzenia przejmują one energię uderzenia pojazdu przemieszczając się po podłożu. Stąd kluczowe znaczenie połączeń przegubowych segmentów, które powinny umożliwić ograniczony obrót i przesuwanie poprzeczne względem podłoża. Autorzy wynalazku zweryfikowali sprzęg w licznych testach numerycznych i eksperymentalnych – na torze badawczym i w laboratorium. Wyniki badań potwierdziły, że zastosowanie wynalazku spełnia surowe wymagania norm europejskich i polskich PN-EN 1317-1 i PN-EN 1317-2. Opracowany sprzęg zgłoszono do Urzędu Patentowego.


Bariera przed badaniami ...

Samochód badawczy przed ...

... i po teście zderzeniowym

...i po teście zderzeniowym
Rozpoznawanie pojazdów na podstawie sygnałów jego oddziaływań na otoczenie. Celem badań jest wskazanie charakterystycznych cech oddziaływań zewnętrznych pojazdu oraz opracowanie efektywnej metody rozpoznawania ruchu pojazdów. Podstawą rozpoznawania pojazdów jest proces zdobywania (pozyskiwania) oraz gromadzenia informacji o obiekcie i przetwarzania jej w wyselekcjonowane cechy charakterystyczne sygnałów drgań podłoża i hałasu, przydatne w procesie rozpoznawania ruchu pojazdów.


Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top