***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

 

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE


Wojskowa
Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
Stowarzyszenie
Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Instytut
Transportu
Samochodowego

Studia są prowadzone przez:

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 • Instytut Transportu Samochodowego

Studia trwają jeden rok akademicki i obejmują 220 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych oraz ponad 50 godz. szkolenia specjalistycznego. Zajęcia są realizowane w czasie dziesięciu trzydniowych zjazdów (piątek - niedziela) w miesiącach październik - czerwiec. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Cel studiów:

  • przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej
  • uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie:
  • - podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego

   - budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów oraz ich mechaniki ruchu w krytycznych sytuacjach drogowych

   - zagadnień prawnych i techniczno – analitycznych pracy biegłego

   - korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków i kosztorysowania napraw

  - diagnostyki i badań pojazdów


W ramach studiów można uzyskać:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską i Instytutem Transportu Samochodowego
 • certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego potwierdzać będzie zdobycie wiedzy w jednej z następujących specjalizacji:

 • technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. profil A)
 • rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B)
 • kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C)

Jednocześnie otwiera ono drogę do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu rzeczoznawcy w SRTSiRD.Przedmioty realizowane w ramach programu studiów


Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
mgr Emil WOLSKI
mgr inż. Wojciech PRZYBYLSKI
dr inż. Piotr KAŹMIERCZAK


Mechanika ruchu samochodów
w krytycznych sytuacjach

prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI

Zderzenia samochodów, potrącenia pieszych, kompatybilność uszkodzeń, kompatybilność samochodów

prof. dr hab. inż. Jerzy WICHER

Budowa i identyfikacja samochodów,
system VIN, określanie autentyczności wykonania oznaczeń

dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI,
prof. nadzw. WAT

Diagnostyka i badania samochodów
w aspekcie Brd (cz. I)

dr inż. Hubert SAR
mgr inż. Robert KARPIŃSKI
Procesy zużywania samochodu a brd
dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. nadzw. WAT


Opis wypadku drogowego, dokumentacja
i jej analiza, fotogrametria

dr inż. Bolesław PANKIEWICZ

Transport materiałów niebezpiecznych, przepisy i wymagania, organizacja transportu

Krzysztof GRZEGORCZYK

Prawo o ruchu drogowym i jego wykorzystanie podczas analizy
wypadków, przykłady

mgr inż. Robert KARPIŃSKI

Technika komputerowa, praktyka wykorzystania komput. w pracy rzeczozn., przykłady zastosowań

dr inż. Jarosław SEŃKO

Podstawy opiniowania. Zasady powoływania biegłych i ekspertów

mgr Paweł DREWICZ

Drogi i organizacja ruchu drogowego
w aspekcie brd (cz. I)

dr inż. Piotr FUNDOWICZ

Kosztorysowania napraw, cz. I i II
(podstawy kosztorysowania, Audatex)

mgr inż. Tomasz KOSEWSKI
dr inż. Stanisław KOWALCZYK
Seminarium dyplomowe
prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI
prof. dr hab. inż. Jerzy WICHER
mgr inż. Ryszard COTAPrzedmioty specjalistyczne (fakultatywne)

Profil A
Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia


Ocena powypadkowa samochodów

mgr inż. Mariusz RADZIMIERSKI

Nadwozia samochodów osobowych

dr inż. Michał MAKOWSKI

Ekspertyza samochodu

mgr inż. Mirosław MAJDA

Naprawy nadwozi i ocena jakości

dr inż. Stanisław KOWALCZYK

Tendencje rozwojowe w technice samochodowej

dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. nadzw. WAT
Profil B
Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia


Rekonstrukcja wypadków drogowych

dr inż. Bolesław PANKIEWICZ

Nadwozia samochodów osobowych

dr inż. Michał MAKOWSKI

Komputerowe programy rekonstrukcji wypadków

dr inż. Jarosław SEŃKO

Opis powypadkowych uszkodzeń samochodu

dr inż. Stanisław KOWALCZYK

Człowiek a wypadki drogowe

dr Jadwiga BĄK
Profil C
Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia


Kosztorysowanie napraw cz. III

mgr inż. Tomasz KOSEWSKI

Nadwozia samochodów osobowych

dr inż. Michał MAKOWSKI

Ekspertyza samochodu

mgr inż. Mirosław MAJDA

Naprawy nadwozi i ocena jakości

dr inż. Stanisław KOWALCZYK

Opis powypadkowych uszkodzeń samochodu

dr inż. Stanisław KOWALCZYK

Wycena samochodów

mgr inż. Ryszard COTA

 

 

Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top