***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

Oferta dydaktyczna


 

 

Dla absolwentów szkół średnich – studia I i II stopnia

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące studiów wojskowych oraz cywilnych umieszczone są na stronie internetowej WME.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

Dla absolwentów studiów II stopnia – studia doktoranckie (III stopnia) w dyscyplinie BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

 

Dla absolwentów studiów II stopnia – studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE

 

 

Dla studentów I i II stopnia – KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW MECHANIKÓW

 

Koło inżynierii
pojazdów i transportu
Opiekun koła:
kpt. mgr inż. Marcin Żmuda

 

pokój 1b budynek 23A
tel. 261 837 970
e-mail: marcin.zmuda@wat.edu.pl

Przewodnicząca koła:
Olga Gajda
e-mail: olga.gajda@wat.edu.pl

 

Obszar działalności koła
 • bezpieczeństwo ruchu samochodów i transportu ładunków,
 • badania modelowe ruchu samochodu,
 • analiza odkształceń powypadkowych samochodów i obciążeń działających na uczestników zderzenia,
 • dobór, projektowanie i badania zespołów konstrukcyjnych samochodu,
 • rozpoznawanie pojazdów na podstawie zarejestrowanych ich oddziaływań zewnętrznych,
 • logistyka transportu.

 

 

 

 

Koło tribologii
i logistyki płynów eksploatacyjnych
Opiekun koła:
mjr dr inż. Krzysztof Gocman

 

pokój 3a budynek 19
tel. 261 839 693
e-mail: krzysztof.gocman@wat.edu.pl

 

Przewodniczący koła:
Tomasz Filipiuk
e-mail: tomasz.filipiuk@wat.edu.pl

 

Obszar działalności koła
 • badania normatywne, kwalifikacyjne i porównawcze ciekłych produktów naftowych,
 • badania doborowe i starzeniowe olejów, smarów i płynów specjalnych,
 • badania tribologiczne produktów naftowych i materiałów konstrukcyjnych w różnej skali.

 

 

 

 

Koło eksploatacji
i technologii napraw pojazdów
Opiekun koła:
dr inż. Kazimierz Koliński

 

pokój 24 budynek 17
tel. 261 839 765
e-mail: kazimierz.kolinski@wat.edu.pl

 

Przewodniczący koła:
Daniel Laszuk
e-mail: daniel.laszuk@student.wat.edu.pl

 

Obszar działalności koła
 • badania silników spalinowych,
 • filtracja powietrza,
 • opracowanie i badanie właściwości napędów elektrycznych,
 • diagnostyka samochodów,
 • badania właściwości urządzeń w niskiej temperaturze otoczenia,
 • podstawy zarządzania logistycznego, logistyka zaopatrzenia i logistyka dystrybucji.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o proponowanych studentom tematach do współpracy można uzyskać u opiekuna koła lub jego przewodniczącego.

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top