***Zapraszamy na Niestacjonarne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe***

 


opiekun koła
mjr dr inż. Krzysztof Gocman

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych prowadzi swoją działalność w Zakładzie Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Produktów Naftowych Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego i zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • badania normatywne, kwalifikacyjne i porównawcze ciekłych produktów naftowych,
 • badania doborowe i procesów starzenia paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych,
 • badania tribologiczne produktów naftowych i materiałów konstrukcyjnych w różnej skali.

APARATURA BADAWCZA

W swoich badaniach studenci Koła Naukowego wykorzystują nowoczesne aparaty i zestawy badawcze, będące na wyposażeniu Zakładu Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych. Są to m.in.:

 

 Stanowisko do badania łożysk samosmarownych PŁS-01
   
Uniwersalny tribotester w skali mikro i nano (UNMT) ze zintegrowanym mikroskopem sił atomowych (AFM)
   
Automatyczny aparat Pensky-Martnes do badania temperatury zapłonu produktów naftowych
   
Aparat Titrino 702 SM do oznaczania liczby kwasowej i zasadowej i zawartości wody w produktach naftowych
   
Spektrometr FTIR Nicolet iS10 z komputerem sterującym, w zestawie z mikroskopem FTIR
   
Automatyczny aparat do badania składu frakcyjnego paliw metodą destylacji atmosferycznej
   
Aparat do badania stabilności termooksydacyjnej produktów naftowych, w tym paliw i biopaliw

 

TEMATY DO WSPÓŁPRACY ZE STUDENTAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Studenci Wydziału Mechanicznego mogą realizować różne tematy z poszczególnymi pracownikami naukowo–dydaktycznymi:

prof. dr hab. inż. Kazimierz BACZEWSKI:
 1. Badania procesów starzenia się biopaliw w systemie zaopatrywania
 2. Analiza studyjna problemów stosowania biopaliw w Unii Europejskiej i w Polsce
 3. Badania zmian parametrów płynów eksploatacyjnych w procesach użytkowania
 4. Problemy jakości benzyn silnikowych i olejów napędowych w procesach logistycznych
prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI:
 1. Badania właściwości powierzchniowych i tribologicznych wybranych surfaktantów, w tym cieczy jonowych przyjaznych naturalnemu środowisku
mjr dr inż. Krzysztof GOCMAN:
 1. Badania tarcia i zużycia materiałów w skali mikro i nano
 2. Określanie twardości i innych własności materiałów metodą instrumentalnej próby wciskania wgłębnika
 3. Wyznaczanie krzywych Stribecka dla wybranych cieczy smarujących dla styków skoncentrowanych (kula-płaszczyzna)
 4. Oznaczanie adhezji i innych mechanicznych rodzajów uszkodzeń materiałów w próbie zarysowania (scratch test)
 5. Zastosowanie testera UNMT jako maszyny wytrzymałościowej w zakresie niewielkich obciążeń – próby zginania, ściskania i rozciągania materiałów konstrukcyjnych
 6. Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych kontenerowych stacji paliw
 7. Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych filtrów (zestawów filtracyjnych) do paliwa lotniczego
 8. Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych metod diagnozowania stanu rurociągów paliwowych
dr inż. Tomasz KAŁDOŃSKI:
 1. Badania porównawcze napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania olejów smarujących
 2. Badania porównawcze właściwości smarnościowych olejów smarujących
dr inż. Bolesław GIEMZA:
 1. Badania skojarzeń tribologicznych wytwarzanych technikami przyrostowymi
 2. Badania gazodynamicznych łożysk ślizgowych
 3. Badania tarcia i zużycia współpracujących elementów.
płk dr inż. Artur KRÓL:
 1. Badania procesów starzenia olejów w procesie eksploatacji
 2. Badania środków smarowych po procesach tarcia z wykorzystaniem spektrometrii w podczerwieni
 3. Badania charakterystyk tribologicznych polimerów oraz kompozytów na osnowie polimerowej jako materiałów na łożyska ślizgowe
dr Czesław PAKOWSKI:
 1. Badanie adsorbcji dodatków smarowych na powierzchniach metalowych
dr inż. Piotr SZCZAWIŃSKI:
 1. Badania procesu starzenia paliw silnikowych
 2. Badania właściwości niskotemperaturowych paliw do silników o zapłonie samoczynnym
 3. Projekt wstępny mobilnego laboratorium płynów eksploatacyjnych
mgr inż. Roman SZPAK:
 1. Bezpieczeństwo paliwowe kraju
 2. Magazynowanie i dystrybucja paliw w Polsce

DANE KONTAKTOWE

Opiekun Koła: mjr dr inż. Krzysztof GOCMAN - – pokój 1b, budynek 23a, tel. 261-839-693, e–mail:krzysztof.gocman@wat.edu.pl

Przewodnicząca Koła:Urszula Grynberg

 

 

Free Joomla! template by Age Themes

Back to Top